• Bảo hành 12 tháng:

Hỗ trợ bảo hành sản phẩm bị rụng đá, đánh bóng lại sản phẩm trong quá trình sử dụng.

* Không áp dụng bảo hành cho các trường hợp sau:

• Dây chuyền, lắc bị đứt gãy; sản phẩm bị biến dạng hoặc hư hỏng nặng;

• Khách hàng cung cấp thông tin hóa đơn không chính xác.

* Chế độ bảo hành có thể thay đổi theo chính sách của Mercury Jewels tại từng thời điểm.