Chính sách đổi trả sản phẩm

Đối với những sản phẩm lỗi do nhà sản xuất:

ĐỔI + TRẢ TRONG VÒNG 30 NGÀY VỚI BẤT KỲ LÝ DO GÌ kể từ ngày nhận hàng!
Không lỗi cũng được đổi trả
– Không hài lòng cũng được hoàn tiền

Đổi sản phẩm:
“Khách hàng có thể đổi ngang giá đối với các sản phẩm cùng giá hoặc chênh giá trong vòng 3-5 ngày tính từ thời điểm nhận hàng, đổi sản phẩm chỉ được áp dùng
đối với những sản phẩm còn nguyên vẹn ( không móp, méo, xước… các lỗi vật lý hay do khách hàng tạo lên)”
Giới hạn chỉ được đổi sản phẩm 1 lần, tính từ thời điểm đầu tiên mua hàng.

Giá trị sản phẩm đổi được tính theo giá thời điểm bán hiện tại.

Chi phí đổi trả:
Đổi sản phẩm lỗi do sản xuất: Mercury Jewels sẽ chịu mọi chi phí.
Đổi hàng Online: Chi phí vận chuyển đổi hàng khách hàng sẽ phải tự chi trả.

Mercury Jewels không áp dụng đổi với những trường hợp sau:
– Khách đã mua sản phẩm giảm giá trong đợt sale off của Mercury Jewels
Trả hàng online: (chỉ áp dụng sản phẩm lỗi do sản xuất) mọi chi phí vận chuyển do Mercury Jewels chi trả.

* Chế độ đổi trả có thể thay đổi theo chính sách của Mercury Jewels tại từng thời điểm.